Autentické vzťahy
Vzdelávanie

Vzdelávanie

Kurzy, semináre, prednášky a iné rozvojové podujatia vychádzajúce z princípov Nenásilnej komunikácie.

Príklady tematických okruhov:

  • úvod do Nenásilnej komunikácie
  • tréning jednotlivých zručností Nenásilnej komunikácie
  • podpora v riešení konfliktov
  • príprava na náročný rozhovor
  • fakty vs. interpretácie a hodnotenia/posudky/domnienky
  • pocity a potreby – ako im rozumieť a ako nám slúžia
  • stratégie naplnenia potrieb a ako sformulovať „nenásilnú“ žiadosť/prosbu
  • empatia – k sebe, k druhým (ako komunikovať aby sme sa porozumeli)

… príp. ďalšie podľa dohody.

Do praxe Nenásilnej komunikácie sa môžete pustiť aj hneď – prevedie Vás ňou sprievodca Žirafí kompas.
Aktuálne termíny podujatí pre verejnosť sú uvedené v Kalendári podujatí.
Ak ste v ňom nenašli tému alebo formát, o ktorý máte záujem, ozvite sa mi a objednajte si prednášku/seminár/tréning (individuálne či pre skupiny) na mieru.

Autentické vzťahy