Autentické vzťahy
Poradenstvo

Poradenstvo

Ponúkam sprevádzanie pre tých, ktorí hľadajú podporu v osobných či vzťahových ťažkostiach, potrebujú vo svojom živote urobiť zmenu alebo sa so zmenou vyrovnať, chcú sa lepšie vyznať vo svojich emóciách, zaujímajú sa o hlbšie sebapoznanie/osobnostný rast a i.

Pokojne sa na mňa obráťte ak:

  • máte osobné alebo vzťahové trápenie
  • nenachádzate východisko/riešenie svojej situácie
  • potrebujete niečo zmeniť alebo sa vyrovnať so zmenou
  • nevyznáte sa v sebe, neveríte si
  • hľadáte podporu v náročnom životnom období
  • máte záujem o svoj ďalší rozvoj
  • hľadáte podporu ako pár

AKO PRACUJEM

V dôvernom rozhovore sprevádzam klienta tak, aby mohol porozumieť sebe a svojej situácii, aby sa mohol lepšie spojiť so svojím prežívaním, a v súlade s ním sa potom pre seba čo najlepšie ďalej rozhodovať.  

Vychádzam z Prístupu zameraného na človeka (PCA, Person-Centred Approach), ktorého zakladateľom je Carl Rogers. Dôverujem tomu, že život v nás sa neustále prejavuje najlepším možným spôsobom a keď sa s ním spojíme, navedie nás k tomu, čo potrebujeme. V náročných situáciách sa však niekedy nedarí získať jasný prístup k zdroju tejto „osobnej múdrosti“ alebo môže byť náročné čeliť pravde, ktorú nám ukazuje. Vtedy je nápomocné vyhľadať poradcu/sprievodcu. A hľadať spolu.

Niekedy stačí zopár stretnutí, inokedy je vhodná dlhodobejšia práca na Vašich témach. Na úvod si ujasníme Vaše očakávania a vzájomný spôsob práce a dohodneme sa na počte stretnutí, po ktorých spoločne zhodnotíme ich prínos a prípadné pokračovanie alebo ukončenie spolupráce.

Konzultácie poskytujem v slovenskom aj v anglickom jazyku.CENNÍK

Individuálna konzultácia (50-60min) 40 Eur
Párová konzultácia (50-60min) 50 Eur

Platbu je po potvrdení termínu potrebné uhradiť bezhotovostne vopred na č.ú.:
IBAN: SK17 8360 5207 0042 0404 7765

Stretnutia prebiehajú na Tallerovej 10 v Bratislave. Po dohode je možné spojiť sa aj online.
V prípade zrušenia stretnutia zo strany klienta menej ako 24h pred dohodnutým termínom sa stretnutie účtuje ako keby prebehlo.


Termín konzultácie si môžete objednať emailom, telefonicky alebo priamou správou nižšie.
Ak sa mi nedovoláte, pravdepodobne sedím na stretnutí s klientom. Pošlite mi, prosím, krátku správu a ja Vám zavolám naspäť.

info@autentickevztahy.sk
+421 948 279 101

Autentické vzťahy