Autentické vzťahy
Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Rešpektujem súkromie návštevníkov stránky www.autentickevztahy.sk. Nižšie sa dočítate o tom, ktoré osobné údaje, a prečo, jej prostredníctvom zbieram. Tieto údaje zbieram, spracúvam a používam  v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Mgr. Darina Alexyová, Svätoplukova 17, 90201 Pezinok
IČO: 47647175

Aké osobné údaje zbieram

Zbieram iba tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dáte ako používateľ stránky www.autentickevztahy.sk svoj dobrovoľný súhlas. Vaše údaje budem uchovávať v bezpečí a uskutočním všetky zmysluplne dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate či zneužitiu.

Vyjadrením Vášho dobrovoľného súhlasu je zaškrtnutie príslušného políčka pri vypĺňaní prihlášok a kontaktných formulárov na stránke. napr. vyplnenie online formulára na tejto web stránke externých stránkach (napr. Google, Mailchimp).

Registrácia na odber noviniek

Pri registrácií vyplnením formulára na tejto web stránke za účelom prihlásenia na odber a zasielanie informačných emailov, zbieram údaje v rozsahu emailová adresa.

Kontaktný formulár

V prípade vyplnenia kontaktného formulára v sekcii „Kontakt“ zbieram od Vás informácie v rozsahu meno a emailová adresa.

Prihlášky

V prípade vyplnenia prihlášky na kurz či tréningovú skupinu zbieram údaje v rozsahu Vaše meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt, fakturačná adresa.

Prečo zbieram Vaše osobné údaje

Osobné údaje získané pri registrácii na našej web stránke na odber noviniek sú v prvom rade využívané na reklamné účely a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami a vedenie záznamov. Len na základe Vášho súhlasu s poskytnutím týchto údajov Vám môžem následne zasielať reklamné informačné materiály.

Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára v sekcii „Kontakt“ na tejto web stránke sú v prvom rade využívané na komunikáciu s Vami a vedenia záznamov.

Osobné údaje získané vyplnením prihlášky na kurz či tréningovú skupinu sú využívané na registráciu (rezervovanie miesta na kurze), vystavenie faktúry a komunikáciu s Vami.

Súbory cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení.

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Na základe cookies sa získavajú údaje ako je celkový počet návštevníkov, a taktiež sa informácia o tom, či ste už našu stránku navštívili. Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať.

Typy súborov cookies:

  1. Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok.
  2. Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami.
  3. Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

Analytika

Používame tiež službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.

Služba Google Analytics používa cookies za účelom analýzy spôsobu užívania tejto web stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane Vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google, Inc., prenesené a uložené na serveri spoločnosti Google, Inc. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne. Dáta sú určené výhradne pre vyhodnocovanie používania webových stránok. Anonymita je zaručená tým, že spoločnosť Google, Inc., nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Google, Inc., nebudú odoslané ani žiadne iné osobné údaje ako napríklad email, meno, telefónne číslo.

Môžete odmietnuť používanie súboru cookies, čím zabránite zberu dát o Vás. Urobiť tak môžete voľbou v nastaveniach Vášho prehliadača.

Ako dlho sú Vaše údaje uchovávané

Informácie o Vás budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelov, na ktoré boli informácie získané. Po naplnení účelov budú informácie vymazané. Doba uchovávanie informácií môže byť rozdielna od účelu, pre ktorý boli získané. V niektorých prípadoch mám aj zákonnú povinnosť uchovávať informácie napríklad na daňové alebo účtovné účely.

Ak ste sa prihlásili na odber noviniek, Vaša emailová adresa bude uchovaná do Vášho odhlásenia sa.

Ak ste v kontaktnom formulári súhlasili so spracovaním Vašich údajov, budú uchované do odvolania tohto súhlasu.

Fakturačné údaje, ktoré ste vyplnili v prihláške, budú uchovávané do ukončenia vzájomného obchodného vzťahu, a ešte 10 rokov po jeho ukončení.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Prístup k osobným údajom

Máte právo získať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobných údajom.

Oprava osobných údajov

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré sú nepresné, boli bez zbytočného odkladu opravené, príp. doplnené.

Vymazanie osobných údajov

Máte právo na to, aby boli Vaše osobné údaje vymazané, v prípade, že:
a) údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
b) odvoláte súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
c) vznesiete námietky proti spracovaniu ak neexistujú žiadne oprávnené dôvody pre spracovanie.

Právo na výmaz sa však neuplatňuje, ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov a v ďalších prípadoch ustanovených v zákone o ochrane osobných údajov.

Odvolanie súhlasu

Uchovávané údaje zlikvidujem po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak už nebudú potrebné. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov.

Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať, či odvolať svoj súhlas s ich spracovaním, a to na základe žiadosti odoslanej emailom na kontaktnú adresu v sekcií „Kontakt“.

Ak si neželáte byť naďalej informovaný o novinkách prostredníctvom emailu, môžete ich odber zrušiť kliknutím na „odhlásiť odber” v dolnej časti emailu.

 

Ak sa domnievate, že Vaše údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete dataprotection.gov.sk.

Autentické vzťahy