Autentické vzťahy
O mne

O mne

Mgr. Darina Alexyová
psychologička, lektorka, facilitátorka


Moju cestu formovali moje už od detstva všestranné záujmy – predovšetkým vášeň pre cudzie jazyky, umenie, hudbu, hĺbanie na všemožné témy ľudského života, a neustále sa učenie a (seba)objavovanie. Tie vyústili do štúdia psychológie a neskôr absolvovania rôznych kratších aj dlhších vzdelávaní v oblasti poradenstva a terapie. Ako dobrovoľníčka som mala príležitosť pracovať s rôznymi cieľovými skupinami (ľudia s mentálnym postihnutím či s duševným ochorením) a takisto som ešte počas štúdia v roku 2011 začala intenzívne pracovať ako lektorka angličtiny a objavila vnútorné naplnenie v pomáhaní druhým rozvinúť svoj potenciál a napredovať.
To trvá do dnes.

Naďalej sa venujem lektorovaniu angličtiny a tiež tlmočeniu vzdelávacích podujatí pre psychológov a iné pomáhajúce profesie. Od roku 2018 kladiem stále väčší dôraz na tvorbu aktivít spojených s rozvojom komunikačných zručností pre spokojnejšie vzťahy, sprevádzanie ľudí v ich osobnostnom raste a taktiež svoje vlastné vzdelávanie a napredovanie. V Nenásilnej komunikácii som objavila praktický a zmysluplný spôsob ako nazerať na otázky medziľudských vzťahov a komunikácie, ale aj vlastný rozvoj a vzťah k sebe samej. Nepretržite sa venujem jej štúdiu, tréningu a šíreniu jej odkazu ďalej. Zároveň som aktuálne v záverečnej fáze dlhodobého poradensko-terapeutického výcviku v prístupe zameranom na človeka (PCA).

V rámci platformy Autentické vzťahy ponúkam poradenstvo a vzdelávanie vychádzajúce z môjho aktuálneho videnia a chápania sveta, ako aj mojich vyššie popísaných skúseností. Budem rada ak sa ku mne pridáte.

Autentické vzťahy