Autentické vzťahy
Blog

Zmena

Zmena sa deje neustále.Stačí jej nebrániť – nevzdorovať tomu, čo je, a nesnažiť sa zmeniť niečo, na čo nemám dosah.Naopak, zmene v smere priaznivého (osobnostného) …

Autentické vzťahy