Ponuka:
VZDELÁVANIE
SEBAROZVOJ
PORADENSTVO


Nenásilná komunikácia (Nonviolent Communication – NVC) sa zameriava na rozvíjanie spojenia so sebou, úprimného sebavyjadrenia a empatického prijatia. S jej pomocou sa učíme žiť autentické, slobodné a naplnené vzťahy.

Pozývam aj Vás zoznámiť sa s ňou a spoločne rozvíjať NVC zručnosti!

(Prihlasovací formulár nájdete na konci strany)


PREDNÁŠKA / WORKSHOP
Ideálne pre vás, ak:Nepoznáte NVC ale chceli by ste sa dozvedieť viac.
(Slúži aj ako ochutnávka pre tých, ktorí sa rozhodujú či sa k nám pridať na dvojdňový úvodný kurz)
Obsah:Predstavenie konceptu NVC a základných štyroch krokov komunikačného modelu s praktickými ukážkami. Dozviete sa:
– čo je to (ne)násilie v komunikácii / vo vzťahoch
– čo vzťahom pomáha a čo im ubližuje
– prečo je dôležité začať od seba a ako na to
– prečo a ako rozvíjať empatiu k sebe aj k druhým
– ako sa vyznať v myšlienkach/pocitoch/potrebách a ako s nimi narábať
Rozsah:1,5 – 2h
Cena:10 Eur / os.
Počet účastníkov:Min. 5
Max. podľa kapacity priestoru
Najbližší termín:27.11.2019
Uzávierka prihlášok:24.11.2019

SKUPINOVÝ ÚVODNÝ KURZ
Ideálne pre vás, ak:Rozhodli ste sa oboznámiť sa podrobnejšie so základmi NVC a spolu s ďalšími máte chuť zdieľať a zažiť na sebe ako prebieha.
Obsah:Zážitkové oboznámenie sa so základnými štyrmi krokmi NVC a tréning hlavných zručností:
– rozlišovanie „šakalieho“ a „žirafieho“ postoja
– rozlišovanie pozorovania od interpretácie, pocitov od myšlienok/hodnotení, potrieb od stratégií, prosieb od príkazov
– empatické spojenie so sebou, empatické vypočutie/prijatie druhého, úprimné vyjadrovanie podľa NVC
Rozsah:Dva dni (10:00 – 18:00), dokopy 16h
Cena:150 Eur / os.
Počet účastníkov:Min. 4
Max. 8
Najbližší termín:30.11-1.12.2019
Uzávierka prihlášok:28.11.2019

KURZ NA MIERU
Ideálne pre vás, ak:Nevyhovuje Vám skupinový formát kurzu (alebo máte iné špecifické požiadavky) a chceli by ste sa NVC učiť individuálne.
Zameranie:Na základe spoločnej dohody zostavíme individuálny program, ktorého náplňou bude osvojovanie si zručností NVC s dôrazom na Vaše individuálne tempo, otázky a témy, ktoré sú práve pre Vás aktuálne.
Rozsah:Podľa dohody
Cena: 30 Eur / 60min

PLATOBNÉ A STORNO PODMIENKY

Platba prebieha po potvrdení zaslanej prihlášky bezhotovostne na č.ú.:
IBAN: SK17 8360 5207 0042 0404 7765

Peniaze by nemali byť prekážkou. V prípade, že máte vážny záujem o kurz, ale stanovené platobné podmienky sú pre Vás nerealistické, napíšte mi – v rámci možností ponúkam priestor dohodnúť sa na úľave alebo inom individuálne prispôsobenom riešení. Vo svojej správe prosím uveďte svoju motiváciu zúčastniť sa kurzu a tiež dôvod prečo žiadate o túto úľavu.

Z kurzu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.

V prípade, že ste už uhradili poplatok za kurz, platia nasledovné podmienky.

1. Nárok na vrátenie 100% poplatku:
– v prípade, že sa kurz neotvorí pre nedostatočný počet prihlásených, alebo bude z iného dôvodu zo strany organizátora zrušený
– v prípade, že sa odhlásite a súčasne za seba nájdete náhradu

2. Nárok na vrátenie 50 % z ceny kurzu:
– pri odhlásení 7 a viac kalendárnych dní pred termínom začatia kurzu

3. Nárok na vrátenie poplatku zaniká:
– pri odhlásení 6 a menej kalendárnych dní pred termínom začatia kurzu
– ak sa bez odhlásenia nedostavíte


Čo o kurzoch hovoria ich účastníci?


PRIHLASOVANIE