Ponuka:
VZDELÁVANIE
SEBAROZVOJ
PORADENSTVO


Na úvodnom kurze získate cenné informácie a ochutnávku procesu Nenásilnej komunikácie. To je však iba začiatok. Na to, aby ste sa stali v NVC zruční a mohli ju s ľahkosťou využívať na skvalitňovanie svojich vzťahov, je potrebný tréning. Tréningovým priestorom môže byť pokojne aj každodenný život. Avšak to nemusí byť vždy najľahšie (a niekedy ani najvhodnejšie). Minimálne na začiatku pomáha trénovať v bezpečnom prostredí s ľuďmi, ktorí majú podobný zámer.

Práca v tréningových skupinách slúži na praktický nácvik zručností potrebných k uplatňovaniu NVC. Učíme sa na konkrétnych príkladoch zo života, vzájomne si pomáhame a podporujeme sa, zdieľame svoje skúsenosti, zážitky, radosti i trápenia spojené s týmto procesom, vytvárame bezpečný priestor, v ktorom môžeme čeliť svojej zraniteľnosti a posunúť sa vždy o krôčik ďalej (alebo lepšie povedané – bližšie – k sebe).

Pridajte sa k nám!

(Prihlasovací formulár nájdete na konci strany)


STRETNUTIA OTVORENEJ TRÉNINGOVEJ SKUPINY
Popis:Praktický nácvik zručností NVC na stretnutiach, ktoré na seba nenadväzujú a konajú sa raz mesačne. Zloženie skupiny môže byť zakaždým iné. Platba prebieha vždy za jednotlivé stretnutie (t.j. za každé zvlášť).
Obsah: Tvoríme ho flexibilne spolu. Témy a otázky prinášajú účastníci podľa toho na čom si želajú pracovať a čo je pre nich práve aktuálne.
Rozsah:3h od 17:30 do 20:30
Cena:25 Eur / os.
Počet účastníkov:Min. 4
Max. 8
Najbližšie termíny:14.11.2019, 11.12.2019
Uzávierka prihlášok:vždy v pondelok daného týždňa

SÉRIE STRETNUTÍ UZAVRETEJ TRÉNINGOVEJ SKUPINY
Popis:Séria stretnutí pre praktický nácvik zručností NVC, ktoré sa konajú v blokoch raz týždenne niekoľko po sebe nasledujúcich týždňov. Stretnutia na seba nadväzujú, každé je zamerané na jednu hlavnú tému a zúčastňuje sa ich po celý čas uzavretá skupina ľudí (resp. nikto nový do skupiny nevstupuje). To umožňuje ísť viac do hĺbky a vytvoriť dlhodobo bezpečné a podporné prostredie pre účastníkov. Platba prebieha za celú sériu ako celok (t.j. za všetky stretnutia naraz).
Obsah: V príprave…
Rozsah:V príprave…
Cena:
V príprave…
Počet účastníkov:Min. 4
Max. 8
Najbližší termín:V príprave…
Uzávierka prihlášok:V príprave…

PLATOBNÉ A STORNO PODMIENKY

Platba prebieha po potvrdení zaslanej prihlášky bezhotovostne na č.ú.:
IBAN: SK17 8360 5207 0042 0404 7765

Peniaze by nemali byť prekážkou. V prípade, že máte vážny záujem o kurz, ale stanovené platobné podmienky sú pre Vás nerealistické, napíšte mi – v rámci možností ponúkam priestor dohodnúť sa na úľave alebo inom individuálne prispôsobenom riešení. Vo svojej správe prosím uveďte svoju motiváciu zúčastniť sa kurzu a tiež dôvod prečo žiadate o túto úľavu.

Z kurzu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.

V prípade, že ste už uhradili poplatok za kurz, platia nasledovné podmienky.

1. Nárok na vrátenie 100% poplatku:
– v prípade, že sa kurz neotvorí pre nedostatočný počet prihlásených, alebo bude z iného dôvodu zo strany organizátora zrušený
– v prípade, že sa odhlásite a súčasne za seba nájdete náhradu

2. Nárok na vrátenie 50 % z ceny kurzu:
– pri odhlásení 7 a viac kalendárnych dní pred termínom začatia kurzu

3. Nárok na vrátenie poplatku zaniká:
– pri odhlásení 6 a menej kalendárnych dní pred termínom začatia kurzu
– ak sa bez odhlásenia nedostavíte


PRIHLASOVANIE