V dôvernom rozhovore sprevádzam klienta tak, aby mohol lepšie porozumieť sebe a svojej situácii, a na základe toho potom nájsť pre seba najvhodnejšie riešenie.

Pokojne sa na mňa obráťte ak:

  • máte osobné alebo vzťahové trápenie
  • nenachádzate východisko/riešenie svojej situácie
  • potrebujete niečo zmeniť alebo sa vyrovnať so zmenou
  • nevyznáte sa v sebe, neveríte si
  • hľadáte podporu v náročnom životnom období
  • máte záujem o svoj ďalší rozvoj
  • hľadáte podporu ako pár

AKO PRACUJEM

Vychádzam z Prístupu zameraného na človeka (PCA, person-centred approach). Verím, že každý je najlepším odborníkom na svoj vlastný život, a vie, čo je pre neho najlepšie. Naše vnútro, naše pocity, nás o tom neustále informujú. V náročných situáciach však nie vždy máme jasný prístup k zdroju tejto „osobnej múdrosti“ a vtedy je nápomocné vyhľadať poradcu/sprievodcu.

Niekedy stačí stretnúť sa zopárkrát, inokedy je vhodná dlhodobejšia práca na Vašich témach. Na úvod si s klientom ujasníme jeho očakávania a vzájomný spôsob práce a dohodneme sa na počte stretnutí, po ktorých spoločne zhodnotíme ich prínos a prípadné pokračovanie alebo ukončenie spolupráce.CENNÍK

Individuálna konzultácia (60min) 30 Eur
Párová konzultácia (60min) 40 Eur

Platbu je po potvrdení termínu potrebné uhradiť bezhotovostne vopred na č.ú.:
IBAN: SK17 8360 5207 0042 0404 7765

Stretnutia prebiehajú na Tallerovej 10 v Bratislave. V prípade zrušenia stretnutia zo strany klienta menej ako 24h pred dohodnutým termínom sa stretnutie účtuje ako keby prebehlo.


V prípade záujmu o poradenskú konzultáciu ma, prosím, kontaktujte (emailom, telefonicky alebo priamou správou nižšie).

info@autentickevztahy.sk
+421 948 279 101