Ponuka:
VZDELÁVANIE
SEBAROZVOJ
PORADENSTVO


Na kurzoch sa bežne stáva, že sa vynorí mnoho otázok, účastníci prechádzajú novými (niekedy silnými) zážitkami, a tiež sa dotýkajú svojich osobných tém, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť. Pri skupinovej práci však nie je priestor venovať sa takýmto témam dostatočne do hĺbky. Vtedy je vhodnejšie preskúmať tieto témy individuálne. Máme tak lepšiu možnosť priblížiť sa hlbšiemu pochopeniu nás samých i vzťahov, ktoré žijeme.

Obrátiť sa na mňa samozrejme môžete aj vtedy, ak nie ste účastníkom/absolventom kurzov.

Pokojne sa na mňa obráťte, ak:

  • máte nejasnosti ohľadne princípov Nenásilnej komunikácie a jej uplatnenia
  • cítite neistotu pri učení sa nových zručností spojených s Nenásilnou komunikáciou
  • zažívate konflikty, pri ktorých, napriek svojmu úsiliu, nenachádzate uspokojivé východisko
  • prežívate zmätok či trápenie v osobných/vzťahových témach
  • hľadáte pre seba podporu a sprevádzanie v rámci svojho osobnostného rozvoja (príp. pri tréningu zručností) 
  • ste pár a spoločné vzťahové témy by ste chceli preskúmať spolu


CENNÍK

Individuálna konzultácia (60min) 30 Eur
Párová konzultácia (60min) 40 Eur

Platbu je po potvrdení termínu potrebné uhradiť bezhotovostne vopred na č.ú.:
IBAN: SK17 8360 5207 0042 0404 7765

V prípade zrušenia stretnutia zo strany klienta menej ako 24h pred dohodnutým termínom sa stretnutie účtuje ako keby prebehlo.


V prípade záujmu o poradenskú konzultáciu ma, prosím, kontaktujte (správou, emailom alebo telefonicky).