Autentický, pravdivý život.

Moje meno je Darina Alexyová a pozývam Vás na cestu Nenásilnej komunikácie (NVC). Venujem sa viacerým projektom v oblasti jazykov, vzdelávania a osobnostného rozvoja. Čosi však majú spoločné – pomáham sebe aj ľuďom okolo seba priblížiť sa k väčšej jasnosti, vnášať do vzťahov a situácií viac porozumenia.

Ako poradkyňa pre osobnostný rozvoj pomáham ľuďom porozumieť vlastným myšlienkam, pocitom a konfliktom, ako lektorka angličtiny a tlmočníčka zasa dorozumieť sa s ľuďmi po celom svete. Ako koordinátorka vzdelávacích aktivít (pre laickú i odbornú verejnosť) prepájam ľudí, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti, s tými, ktorí ich ďalej využívajú a rozvíjajú. A ako lektorka Nenásilnej komunikácie – robím tak trochu z každého.
Objavujem, rozvíjam, učím sa a žijem autentické vzťahy vo všetkom, čo v živote robím.

Prečo Nenásilná komunikácia?

Pretože je prirodzená, ide priamo k pravde nášho prežívania tu a teraz a umožňuje nám ju vyjadrovať. Nehľadá odbočky a nedáva priestor výhovorkám. Ponúka citlivý ale nekompromisný spôsob ako sa autenticky zažívať a vedome, s úctou, sa spájať s druhými ľuďmi v spolupráci.

Nenásilná komunikácia vychádza z Prístupu zameraného na človeka (PCA, person-centred approach, jeho autorom je C. R. Rogers), ktorý pri svojej práci (lektorskej aj poradenskej) uplatňujem. Verím, že každý je expertom na svoj vlastný život, a vie, čo je pre neho najlepšie. Naše vnútro, naše pocity, nás o tom neustále informujú. V náročných situáciach však nie vždy máme jasný prístup k zdroju tejto „osobnej múdrosti“ a vtedy je nápomocné vyhľadať pomoc poradcu/sprievodcu.

Žiť šťastný a spokojný život je proces a Nenásilná komunikácia mi v ňom denne pomáha zorientovať sa a rozhodovať sa. Na túto cestu som sa rozhodla pozvať aj ďalších, ktorí zdieľajú podobný zámer a radi sa pridajú k rozvíjaniu autentického života a autentických vzťahov v nenásilí. Ponúkam Vám možnosť spoznať Nenásilnú komunikáciu podľa Marshalla B. Rosenberga prostredníctvom zdieľania môjho pohľadu na NVC a skúseností s ňou, ako aj prostredníctvom mojich kurzov a podujatí pre priaznivcov NVC, organizovaných v súlade s pokynmi CNVC pre necertifikovaných lektorov.

Ak Vás moja pozvánka zaujala, budem sa tešiť na spoločné stretnutia, učenie a zdieľanie! ?

Viac informácií o NVC ako aj zoznam certifikovaných lektorov po celom svete nájdete na oficiálnej stránke Centra pre NVC – CNVC. Stručnú ukážku toho, čo predstavuje NVC si môžete tiež pozrieť tu alebo prečítať tu.