Autentický, pravdivý život.

Ahoj, som Dari a pozývam Vás na kurzy Nenásilnej komunikácie (NVC). Venujem sa viacerým projektom v oblasti jazykov, vzdelávania a osobného rozvoja. Čosi však majú spoločné – pomáham sebe aj ľuďom okolo seba priblížiť sa k väčšej jasnosti, vnášať do vzťahov a situácií viac porozumenia.

Ako poradkyňa pre osobný rozvoj pomáham ľuďom porozumieť vlastným myšlienkam a konfliktom, ako lektorka angličtiny a tlmočníčka zasa dorozumieť sa s ľuďmi po celom svete. Ako koordinátorka vzdelávacích aktivít (pre laickú i odbornú verejnosť) prepájam ľudí, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti, s tými, ktorí ich ďalej využívajú a rozvíjajú. A ako lektorka Nenásilnej komunikácie – robím tak trochu z každého.
Objavujem, rozvíjam, učím sa a žijem autentické vzťahy vo všetkom, čo v živote robím.

Prečo Nenásilná komunikácia?

Pretože je prirodzená, ide priamo k pravde nášho prežívania tu a teraz a umožňuje nám ju vyjadrovať. Nehľadá odbočky a nedáva priestor výhovorkám. Ponúka citlivý ale nekompromisný spôsob ako sa autenticky zažívať a vedome, s úctou, sa spájať s druhými ľuďmi v spolupráci.

S Nenásilnou komunikáciou som sa stretla ešte za čias vysokoškolského štúdia psychológie. Postupne som si k nej nachádzala cestu od otvárania sa iným pohľadom na svet, cez prvé kroky pretvárania svojho vnútorného dialógu, štúdium, workshopy, až napokon po praktické využitie v komunikácii s druhými. Je veľmi úzko prepojená aj s na človeka zameraným prístupom (PCA), ktorému sa venujem v rámci svojho ďalšieho vzdelávania.

Dnes s istotou viem, že to je spôsob bytia, aký chcem žiť a podporovať. Viem, že je to proces, a na túto cestu som sa rozhodla pozvať aj ďalších, ktorí zdieľajú podobný zámer a radi sa pridajú k rozvíjaniu autentického života a autentických vzťahov v nenásilí. Ponúkam Vám možnosť spoznať Nenásilnú komunikáciu podľa Marshalla B. Rosenberga prostredníctvom zdieľania môjho pohľadu na NVC a skúseností s ňou, ako aj prostredníctvom mojich kurzov a podujatí pre priaznivcov NVC, organizovaných v súlade s pokynmi CNVC pre necertifikovaných lektorov.

Ak Vás moja pozvánka zaujala, budem sa tešiť na spoločné stretnutia, učenie a zdieľanie! ?

Viac informácií o NVC ako aj zoznam certifikovaných lektorov po celom svete nájdete na oficiálnej stránke Centra pre NVC – CNVC. Stručnú ukážku toho, čo predstavuje NVC si môžete tiež pozrieť tu alebo prečítať tu.