AKTUÁLNA PONUKA PODUJATÍ

Čo je to Nenásilná komunikácia?
(prednáška / ochutnávkový workshop)
Dátum: 20.11.2019
Čas: 18:00 – 19:30/20:00
Miesto: Tallerova 10, Bratislava
PRIHLÁŠKA

Autentické vzťahy: úvod do Nenásilnej komunikácie
(dvojdňový skupinový kurz) 

Dátum: 30.11.-1.12.2019
Čas: 10:00 – 18:00 oba dni
Miesto: Tallerova 10, Bratislava
PRIHLÁŠKA

Stretnutie otvorenej tréningovej skupiny
Dátum: 11.12.2019
Čas: 17:30 – 20:30
Miesto: Tallerova 10, Bratislava
PRIHLÁŠKA