Autentický,
pravdivý život

Moje meno je Darina Alexyová a pozývam Vás na cestu
budovania spokojnejších vzťahov s druhými i so sebou.


Nenásilná komunikácia (Nonviolent Communication – NVC) pomáha rozvíjať spojenie so sebou,
úprimné sebavyjadrenie a empatické počúvanie/prijatie. S jej pomocou sa môžeme učiť žiť autentické, slobodné a naplnené vzťahy.

Viac o mne a NVC.


Poradenstvo osobnostného rozvoja

Ponúkam sprevádzanie pre jednotlivcov i páry.
Pokojne sa na mňa obráťte, ak:

 • máte osobné alebo vzťahové trápenie
 • nenachádzate východisko/riešenie svojej situácie
 • potrebujete niečo zmeniť alebo sa vyrovnať so zmenou
 • nevyznáte sa v sebe, neveríte si
 • hľadáte podporu v náročnom životnom období
 • máte záujem o svoj ďalší rozvoj
 • hľadáte podporu ako pár

Cenník a bližšie info.


Vzdelávanie vychádzajúce
z Nenásilnej komunikácie

Objednajte si prednášku/seminár/tréning (individuálne alebo pre skupiny).
Príklady tematických okruhov:

 • úvod do Nenásilnej komunikácie
 • tréning zručností Nenásilnej komunikácie
 • podpora v riešení konfliktov
 • príprava na náročný rozhovor
 • fakty vs. interpretácie a hodnotenia/posudky/domnienky
 • pocity a potreby – ako im rozumieť a ako nám slúžia
 • stratégie naplnenia potrieb a ako sformulovať „nenásilnú“ žiadosť/prosbu
 • empatia – k sebe, k druhým (ako komunikovať aby sme sa porozumeli)

… príp. ďalšie podľa dohody.

Kalendár aktuálnych podujatí pre verejnosť.


Mgr. Darina Alexyová – Autentické vzťahy
Tallerova 10, Bratislava

info@autentickevztahy.sk
+421 948 279 101


V prípade záujmu o moje služby ma neváhajte kontaktovať,
či už emailom alebo telefonicky, prípadne mi nechajte odkaz cez formulár nižšie: